Myšlenka

Teo via nadační fond vznikl z potřeby pomoci duchovním v jejich službě, která dnes spočívá spíše ve správě nemovitostí a administrativě, než v doprovázení lidí od nádechu po výdech.

Duchovní zkrátka na pastoraci a evangelizaci nemají čas. Právě na tento palčivý problém hledáme řešení. Nachází se podle nás v probuzení života církve na základní úrovni – ve sborech a farnostech. 

Věříme, že klíčem ke sloužící a evangelizující církvi je zapojení laiků do veškeré činnosti, pastorační i ekonomické.


Majetek a peníze nechápeme jako hodnotu samu o sobě,
ale jako prostředek k uskutečňování základního poslání církve,
jímž je hlásání evangelia.Naše cíle 


Církev existuje právě proto, aby hlásala evangelium. (Apoštolská exhortace Pavla VI. HLÁSÁNÍ EVANGELIA, čl. 14) 


K tomuto poslání chceme přispívat v synodálním duchu, aby každý hlas byl slyšet a každý mohl najít své místo.
V souladu s posláním Teo via nadačního fondu se o to snažíme především těmito způsoby:

Jako vzorový příklad v oblasti školství považujeme ZŠ Salvátor ve Valašském Meziříčí. Tento projekt jsme podpořili darem prostřednictvím zapsaného spolku Šance pro naše děti. S realizátory jsme ve stálém kontaktu a zprostředkováváme jejich zkušenosti dalším zájemcům o zakládání či rekonstrukci školských zařízení. 

V rámci brněnské diecéze podporujeme projekt Stávat se tvůrci Pokoje a také se podílíme na přípravě formace k evangelizaci ve spolupráci s projektem Hledám Boha.

Nemovitosti chápeme nejen jako prostředek pro uchovávání či růst finančních prostředků, ale především jako místo pro setkávání a růst nejrůznějších typů společenství a organizací. 


V této souvislosti nám zvláště leží na srdci další využití františkánského kláštera v Uherském Hradišti pro rozvoj okolních farností a společenství.

Za tímto účelem jsme vytvořili dárcovskou platformu Donace. Jednotlivým projektům tak nabízíme nástroj pro shromáždění potřebných darů. Jednotlivá společenství také propojujeme mezi sebou a nabízíme jim metodickou podporu pro jejich fundraisingovou kampaň. 

Otevřená a jasná komunikace je jedním ze základních pilířů pro růst církve. Podporujeme proto podcast Bez filtru, který přináší příběhy i témata, která jsou v církvi aktuální, a o nichž se zároveň nemluví vůbec, nebo jen vemi vyhroceně či nedostatečně. 

Na Slovensku spolupracujeme s portálem nm.sk zvláště v otázkách rozvoje farní ekonomiky a podpory společenství zaměřených na evangelizaci dětí a mladých. 

Věříme, že naplňováním našich cílů můžeme kráčet společně s církví a podporovat její čtyři základní pilíře: